29th December 2021

Koenraad.info/Publications in Dutch

My publications in Dutch

Afbeelding met tekst, persoon, binnen, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 • Koenraad, A.L.M. (2008b) Wat kan het digitale schoolbord bijdragen aan het taalonderwijsLevende Talen Tijdschrift. December 2008  
 • Koenraad, A.L.M. (2008c). 3D Virtuele Werelden voor het MVTO. Focus op Virtueel Taaldorp  
 • Koenraad, A. L.M. (2000) ‘Groupware ter ondersteuning van samenwerken en samenwerkend leren: 2 case-studies’. Verslag van Evaluatie Onderzoek in het kader van het ‘Train the Trainers’ Project. Een samenwerkingsproject tussen de Faculteit Educatie (HU) en enkele regionale ICT Voortrekkers Scholen.  
 • Koenraad, A. L.M. (1999). Self-Access, ICT en MVT-onderwijs; Focus op concordantie-software. In: Studiehuis in de Steigers 5, Utrecht.  
 • Koenraad, A. L.M. (1997). Site-seeing. In: Nieuwe Media in het Talenonderwijs  
 • Koenraad, A. L.M. (1992). (Red) C.O.O. in het VSO PRINT/VSO-cursus (1992) (CAL in special Education)  
 • Koenraad, A. L.M. (1992). Courseware beoordelen. In: PRINT/VSO-cursus(Evaluating Courseware)  
 • Koenraad, A. L.M. (1990). Lesgeven en computers: MVT. In: ‘Computers in de klas ‘ (Teleac-Cursusboek).  
 • Koenraad, A. L.M. (1989) (Red) NIVO-Modulereeks MVT NIB, Zeist.  
 • Koenraad, A. L.M. (1989) Engels en PC-TYPE/PC-FILE (co-auteur). In: Lesideeën NIVO-Courseware, OC & W (1989).  
 • Koenraad, A. L.M. (1989) Implementatie van Informatietechnologie. In: ‘Lesgeven met computers’, NIVO Module-reeks, NIB, Zeist. (Implementation of ICT in schools, commissioned by the Dutch Ministery of Education.
 • Koenraad, A. L.M. (1988) Computers in het vreemde-talenonderwijs. In: ‘De computer in de vakken’, NIVO-brochure-reeks, 6, APS (Computers in MFL-teaching)  
 • Koenraad, A. L.M. (1987) Software voor leesvaardigheidstraining. In : ‘IT en Taal’, nr. 2 (Software for reading skill-training)

  Mede-auteur

 • Ast van, M., Bergen van, H., Koenraad, A.L.M., Winden van, E. (2010) Meerwaarde van het digitale schoolbord. Kennisnet  
 • Beijer, J., Hajer, M., Koenraad, A.L.M. (2004)  ‘ICT-ondersteund Taalgericht Vakonderwijs in het Hoger Onderwijs. Vormgeving en bouwstenen in kaart gebracht. Project Document. DU project ‘INVeST’  
 • Corda, A., Westhoff, G.M. (Red) (2000)  Auto’s met ovale wielen. Een referentiekader voor het schatten van de meerwaarde van ICT voor het MVTO.   
 • Corda, A., Koenraad, A.L.M., Visser, M. (2009) Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. In Graaff, R., & Tuin, D. (red) De Toekomst van het Taalonderwijs  
 • Corda, A., Koenraad, T., & Visser, M. (2012). Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. Levende Talen Tijdschrift, 13(1), 36-44.
 • Goedemé, L. & Koenraad, A.L.M. (2002a) ‘MOO-en in een Vreemde Taal: suggesties voor de praktijk.’  Levende Talen Magazine nr. 5.

 • Koenraad, A.L.M. & Blaas, C. (1983) Text exploration in Levende Talen nr. 382 (Living Languages Journal)
 • Koenraad, A.L.M. & Goedemé, L. (2002b) ‘MOO-en in een Vreemde Taal: de claims nader onderzocht.’ Levende Talen Tijdschrift, 3(2), 50–57
 • Koenraad, A.L.M., van Maanen. T. en G. Stoks, (1989). Lesgeven met de Computer. (Teaching with computers) Modulereeks Moderne Vreemde Talen, Zeist  
 • Koenraad, A.L.M., Visser, M. (2008). Virtueel Taaldorp: ‘ViTAAL’. Nieuwenhoven, E. van, Corda, A. & Caspers, J. (2008) Een taaldorp spreekt niet vanzelf’ Expertisecentrum MVT.  ICLON, Leiden  
 • Koenraad, A.L.M. & Meijer, L. (2010) Boekbespreking: Charles Wankel & Jan Kingsley (2009) Higher Education in Virtual Worlds Teaching and Learning in Second Life  
 • Visser, M. & Koenraad, A.L.M. (2009a) Virtueel TaaldorpLevende Talen Tijdschrift. December 2009 

Afbeelding met tekst, boom, buiten, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 • Visser, M. & Koenraad, A.L.M., (2010). ‘ViTAAL: Virtueel Taaldorp’. Brochure CPS Taalcentrum. Ook hier beschikbaar als PDF.

—————————————————————————————————————-

Koenraad.info    Koenraad.info/Publications   Koenraad.info/Blog Archive  EUROCALL.NL   TELLConsult.eu/projects         

—————————————————————————————————————–